Vysvětlené, jílem nebo oxidy Fe, Mn ochuzené horizonty  |  Kambické (metamorfické ) horizonty  |  Spodické horizonty  |  Luvické, jílem obohacené horizonty  |  Mramorované redoximorfní horizonty  |  Glejové, reduktomorfní horizonty  |  Horizonty akumulace reoxidovaných oxidů Fe, Mn  |  Horizonty akumulace solí  |  Ztvrdlé a cementované horizonty  |  Substráty a horizonty či vrstvy níže sola     Vysvětlené, jílem nebo oxidy Fe, Mn ochuzené horizonty

Jsou representovány v různém stupni ochuzenými až vybělenými (albickými) horizonty, většinou v důsledku vertikálního, ale i laterálního transportu

   Kambické (metamorfické ) horizonty

Představují metamorfické anhydromorfní (nanejvýš hydrogenně ovlivněné Bg) horizonty bez výrazné biogenní akumulace humusu, bez výraznějších projevů iluviace koloidů, charakterizované alespoň jedním z těchto procesů: - přeměna vnitřní stavby, tvorba pedů, - rozpuštění, redistribuce a vyluhování karbonátů, - hydrolýza minerálů při uvolnění Fe, Mn, Al i iontů kovů alkalií a alkalických zemin (vyluhování jednomocných a dvojmocných iontů) a přeměna jílových minerálů

 

   Spodické horizonty

Jsou representovány silně sorpčně nenasycenými (VM níže 30 %, V níže 20 %), hliníkem výrazně nasycenými (VAl nad 30 %) horizonty, charakterizovanými vysokým obsahem mobilních organominerálních komplexů resp. chelátů Fe a Al s organickými kyselinami o malé molekule (fulvokyselinami aj.) a tvorbou Al-chloritů, k jejich identifikaci slouží řada testů, a to:

 -  relací složek (viz. tabulka) 

        - přímých údajů : Feo/Fet: 100 > 30 % , Feo/Fed: 100 > 50 %

(..p  organominerální komplexy v pyrofosfátovém extraktu ; ..d  celkový obsah volných oxidů, ..o amorfní podíl volných oxidů)

 

   Luvické, jílem obohacené horizonty

Představují jílem obohacené horizonty s iluviálními povlaky koloidů (argilany) na povrchu pedů, vytvořené v anhydromorfních podmínkách (nanejvýš hydrogeně ovlivněné Btg, Bng), nasycenost sorpčního komplexu neklesá pod VM 30 %,V    20 %,  nejčastěji v sekvenci E – Bt

   Mramorované redoximorfní horizonty

Jedná se o periodickým převlhčením výrazně hydromorfně přetvořené kambické a luvické horizonty

   Glejové, reduktomorfní horizonty

Horizonty vytvářející se v dlouhodobě vodou nasycené zóně

   Horizonty akumulace reoxidovaných oxidů Fe, Mn

popis

   Horizonty akumulace solí

Horizonty relativně obohacené karbonáty či snadno rozpustnými solemi

   Ztvrdlé a cementované horizonty

popis

   Substráty a horizonty či vrstvy níže sola

popis