Organické horizonty  |  Organominerální povrchové horizonty (epipedony)  |  Podpovrchové diagnostické horizonty  |  Přechodné horizonty  |  Fosilní a pohřbené horizonty     Organické horizonty

Organické horizonty obsahují > 12-18 % Cox (hm.), > 20-30 % organických látek (obj.).

   Organominerální povrchové horizonty (epipedony)

Jsou to povrchové minerální horizonty s biogenní, případně antropickou akumulací humifikovaných organických látek do obsahu 20-30 % (hm). Specifické humusové látky, tvoří vazby s minerálními koloidy, množství nerozložených OL většinou < 5 %.

   Podpovrchové diagnostické horizonty

Horizonty ležící pod horizonty biogenní akumulace organických látek; pokud obsahují zvýšený obsah organických látek jedná se o iluviované organické látky nebo vlastnosti substrátu

   Přechodné horizonty

Zahrnují:

přechody mezi horizonty

       bez výrazné gradace                      BtC

       s výraznou gradací                         Bt/C

- odděleně existující partie horizontů    El + Bt

 

   Fosilní a pohřbené horizonty

před označením horizontu uvádíme f