modální m |  oglejený g |  glejový q |  litický t |  arenický r |  rankerový s    modální m

z lehčích přemístěných zvětralin hornatin

   oglejený g

redoximorfní znaky v spodní části , níže hor .Bsv

   glejový q

výraznější reduktomorfní znaky níže hor. Bsv

   litický t

kompaktní skála v hloubce do 0,4 m

   arenický r

z písků nižších poloh

   rankerový s

ze silně skeletovitých substrátů ( > 50 %)