fibrická f |  mesická m |  saprická s |  humolitová h |  sulfidická y |  glejová q |  litická t    fibrická f

s nízkou rozložeností organických látek v Tf – do 1/3 obj.

   mesická m

se střední rozložeností organických látek v Tm – 1/3-2/3 obj.

   saprická s

s vysokou rozložeností organických látek v Ts – > 2/3 obj.

   humolitová h

s vysokou příměsí minerálních složek

   sulfidická y

s obsahem sirníků

   glejová q

v hloubce 0,5 – 1,0 m glejový horizont

   litická t

nad skálou či jejím mělkým zrnitým překryvem rašelinný horizont mocnosti > 0,1 m